Přeskočit na obsah

55. setkání stařešinů

V neděli 18. 9. 2022 proběhlo ve Slováckém divadle již 55. setkání stařešinů Gymnázia Uherské Hradiště.

Kdo jsou to stařešinové? Jsou to absolventi gymnázia, kteří maturovali před 50 a více lety.

A kdy tato dnes již tradiční setkání začala? Bylo to v roce 1967, kdy se po 50 letech sešel maturitní ročník 1917. A v roce 1970 pak maturitní ročník 1920 dal díky panu Ing. Dr. Františku Perutíkovi těmto každoročním setkáním pravidelnost a jeho účastníci si začali říkat „stařešinové“. Scházeli se v Hotelu Fojta (dnešní Hotel Slunce), v aule a větších třídách a prostorách gymnázia. Dnes už je počet účastníků velký a setkání proto probíhají ve Slováckém divadle. Každým rokem jsou mezi stařešiny přijímání noví absolventi.

Při letošním setkání se sešlo ve Slováckém divadle 219 stařešinů. Hosty setkání byl starosta Uherského Hradiště pan Ing. Stanislav Blaha, emeritní ředitel gymnázia doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., současný ředitel gymnázia Mgr. Richard Horký, bývalí i současní profesoři gymnázia.

Po přivítání přítomných Janou Buršovou, zpěvu studentské hymny Gaudeamus za doprovodu cimbálové muziky gymnázia a s podporou taneční i pěvecké složky národopisného souboru gymnázia patřilo podium tanci a zpěvu v předvedení národopisného souboru gymnázia.

Poté vystoupil se svým pozdravem sjezdu starosta města a v zastoupení Gymnázia Uherské Hradiště jeho současný ředitel.

Pan ředitel přislíbil, že tradici sjezdu stařešinů bude podporovat stejně jako jeho předchůdce pan Zdeněk Botek, kterému byl poté za potlesku přítomných vysloveny dík za šestadvacetiletou podporu společnosti stařešinů.

A pak už patřilo podium opět studentům gymnázia. Recitační vystoupení Terezie Mazáčové střídala skladba Jeana Sibelia v podání Nely Truclové a baletním vystoupením potěšily přítomné Eliška Mikušová a Ema Hlavsová.

Minutu ticha za spolužáky zemřelé v uplynulém roce a vzpomínku na absolventku gymnázia z roku 1941 paní Danu Zátopkovou, která by se spolu se svým manželem dožila 19. 9. 2022 100 let, vystřídala stálá „komentátorka života“ paní Anna Petlánová, jejíž příspěvek byl přijat s velkým ohlasem.

A pak už přišlo na řadu přijímání absolventů maturitního ročníku 1972. Po představení tříd jejich zástupci byli noví stařešinové jednomyslně přijati do společnosti stařešinů hradišťského gymnázia.

Po skončení programu ve Slováckém divadle se všichni přesunuli do gymnázia, a pak některé třídy a skupiny za obědem a popovídáním do restaurací a kaváren v Uherském Hradišti.

Přejme si, aby tradice setkávání stařešinů i mladších absolventů gymnázia žila i v dalších letech.

Za organizační výbor RNDr. Jana Buršová
foto: Lukáš Psík