Přeskočit na obsah

4. ročník Překladatelské soutěže pro středoškoláky

Již počtvrté uspořádala Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Gymnáziem Hejčín překladatelskou soutěž určenou žákům středních odborných škol a vyšších stupňů gymnázií napříč celou republikou.

Úkolem studentů bylo přeložit dva texty v rozsahu jedné normostrany během 120 minut. Překládal se jeden publicistický či umělecký text a jeden text odborného stylu vždy z cizího jazyka (anglického, německého, francouzského, ruského či španělského) do češtiny.

Naši školu v této nelehké soutěži reprezentoval Filip Petřík, student 8.0A, jehož úkolem bylo přeložit aforismus rakouského spisovatele Karla Krause (vyšel ve sbírce Sprüche und Widersprüche v roce 1909), který se věnuje nedělnímu klidu v historii a současnosti. Druhý odborný text se zaměřoval na kulturu pití kávy, resp. přípravu moka kávy. Profesionální český překlad z původního internetového zdroje mokkakanne.com byl publikován v listopadu v sobotní příloze magazínu Právo.

Ačkoli se Filip zúčastnil této výzvy jako jediný student našeho gymnázia, poradil si s oběma texty na výbornou a jeho zpracování ho vyneslo do univerzitního kola, které se uskuteční 5. 1. 2021 na půdě FF UP. My mu budeme držet pěsti a doufáme, že opět prokáže své vynikající znalosti němčiny.

Zuzana Kohoutová