Červenec 2018

Kde se čerpá energie?

Odpověď jsme hledali tři dny během našeho chemického kurzu. Začali jsme exkurzí v Ruční papírně ve Velkých Losinách, pokračovali tří hodinovou prohlídkou přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně…  »Kde se čerpá energie?