Přeskočit na obsah

1. místo v SOČ!!!

Fantastického úspěchu dosáhla naše studentka Helena Kamrlová, která zvítězila v celostátním kole soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), a to s prací „Bajka o včelách Bernard Mandeville“ v kategorii Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Práce je věnována analýze Mandevillovy Bajky o včelách a přináší také její první kompletní překlad do češtiny. Kromě ocenění od organizátora SOČ byla práce nominována do soutěže o cenu České hlavičky – Merkur „Člověk a společnost“.

Naši další studenti v republikovém kole se však v silné konkurenci také neztratili: Barbora Směřičková obsadila s prací „Tragické události konce druhé světové války ve Starém Městě“ v kategorii Historie krásné 4. místo a Ondřej Florián s Karlem Špačkem skončili se svou prací „Perfluorované látky a jejich monitorování v řece Moravě u Uherského Hradiště pomocí pasivních vzorkovačů“ v kategorii Ochrana a tvorba životního prostředí na výborném 5. místě.

Všem studentům blahopřejeme!

Prezentace k jednotlivým SOČkám můžete zhlédnout na Youtube a kompletní výsledky naleznete na www.soc.cz.

Jaroslav Březina

Odkazy na jednotlivé prezentace našich studentů: