Přeskočit na obsah

Ze školy na Slovinskou ambasádu. Jak na to?

Od začátku posledního lockdownu jsem čekal na moment, kdy si budu moci rozšířit obzory za rámec uherskohradišťského katastru. A ten moment mi tentokrát poskytla škola, respektive Pražský studentský summit.

Pražský studentský summit je vzdělávací projekt, který zastřešuje Asociace pro mezinárodní otázky. Během celkem pěti přípravných setkání (letos distančně) se mají studenti škol se zájmem o politologii připravit na třídenní konferenci (letos také distančně), kde se projednává agenda OSN, EU a (v mém případě) NATO. Aby měla závěrečná jednání skutečně úroveň, je účastníkům nabídnuta návštěva ambasády zastupovaného státu, během které se studenti mohou ptát, jak na agendu velvyslanectví, tak diskutovat o prioritách a postojích zastupovaného státu.

A tak jsem v pátek 26. 3. Vyrazil na Slovinskou ambasádu do Prahy.

S oficiální pozvánkou a nachystanými otázkami jsem v 10:00 vstoupil do společenské místnosti ambasády, kde se celá schůzka odehrávala. Během následujících více než dvou hodin jsme se slovinskou velvyslankyní Tanjou Strniša diskutovali jak o záležitostech mezinárodní politiky, tak o různých akcích, které zdejší ambasáda organizuje, podpoře agrikultury v EU nebo funkci a důležitosti mimoevropských sdružení, jíž je Slovinsko členy (např. Sdružení států s největším procentem lesních ploch).

Zbývá už jen poděkovat organizačnímu týmu Slovinské ambasády a Pražského studentského summitu, kteří bezpochyby rozvíjí zájem studentů o politiku, schopnost argumentace a diplomacie.

Autor a fotograf: Adam Zimčík, 6.OA