Přeskočit na obsah

Výuka od 10. 5. 2021

Podle rozhodnutí vlády ze dne 6. 5. 2021 se v pondělí 10. 5. 2021 obnovuje výuka nižšího gymnázia rotačním způsobem. V tomto týdnu se třídy sekund a kvart budou prezenčně učit ve škole, třídy prim a tercií pokračují v distanční výuce. V týdnu od 17. 5. 2021 dojde k rotační výměně.

Výuka tělesné výchovy může probíhat venku pro skupiny do 30 osob. Hlavní formou aktivity budou vycházky na čerstvém vzduchu + pohybové aktivity nevyžadující zvýšenou fyzickou zátěž (např. lehké pohybové hry, Frisbee, Kubb, Möllky). 

Všichni žáci v prezenční výuce mají automaticky přihlášen oběd, v případě absence je třeba stravu odhlásit individuálně online nebo telefonicky.

Při zahájení výuky absolvují žáci ve škole antigenní test. Testování proběhne první vyučovací hodinu, organizace bude uvedena u zastupování. Po celou dobu přítomnosti ve škole jsou žáci povinni chránit si dýchací cesty rouškou.