Přeskočit na obsah

Výstava k 75. výročí SNP a účasti Čechů

Pozvání prof. Polákové přijali historikové Vzdělávacího centra Muzea SNP v Banské Bystrici a ve vestibulu gymnázia instalovali výstavu připravenou k 75. výročí SNP. Na 20 panelech je zachyceno období od rozbití Československa v roce 1939 až po osvobození v roce 1945. Hlavní část obrazové a textové výstavy je věnována především SNP a podílu Čechů. Za účasti 120 studentů z různých tříd GUH otevřelo a prezentovalo výstavu dne 10. 10. 2019 deset studentů dějepisného semináře 4. ročníku. Do svého velmi fundovaného výkladu zahrnuli přednášející studenti GUH i vlastní znalosti spojené se situací na moravsko-slovenském pomezí na podzim roku 1944. Vedle např. gymnázia v Kladně a Českých Budějovicích se tak i Uherské Hradiště začlenilo mezi partnerská česká gymnázia Muzea Slovenského národního povstání v Banské Bystrici. Zhlédnutí výstavy je k dispozici všem studentům gymnázia i jiných škol do 4. 11. 2019. Získané poznatky nejenom že studenty obohatí, ale zároveň přispívají k vnímání podstaty nutnosti boje proti zlu, bezpráví a fašizujícím tendencím v každé době.

Zapsala prof. Miroslava Poláková