Přeskočit na obsah

VÝSLEDKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 2017–2018

Primy:
1. TEREZA MUSILOVÁ, 1.OA
2. ANNA LIPOVSKÁ, 1.OA
3. MARKÉTA DUBINOVÁ, 1.OA

Sekundy:
1. TEREZA TRÁVNÍČKOVÁ, 2.OA; NELA ANDRÝSKOVÁ, 2.OA
2. JAKUB KUNC, 2.OA; AMÁLIE CIBULKOVÁ, 2.OA
3. BARBORA PINKAVOVÁ, 2.OA

Tercie a kvarty:
1. EMA FERENCOVÁ, 3.OA; ANNA MRÁČKOVÁ, 3.OA; KRISTÝNA ANDRLOVÁ 3.OB
2. A. BIRCKMANNOVÁ, 3.OA; ADÉLA VAŇKOVÁ, 3.OA; JAKUB VEJROSTA, 4.OA
3. KATEŘINA ŠKRABALOVÁ, 4.OA; ŠTĚPÁN HUDEČEK, 3.OA; MICHAL KONEČNÝ, 3.OB

I. ročníky a kvinty:
1. JAN ROLENC, 1.A; BARBORA ŠÁLKOVÁ, 1.C
2. FILIP MRÁČEK, 5.OA; ANNA POSPÍŠILOVÁ, 1.A
3. KRISTÝNA CMAJDÁLKOVÁ, 5.OA; ANNA KODRLOVÁ, 1.C; JANA KOMÁRKOVÁ, 5.OA

II. ročníky  a sexty
1. M. Čevelová, 2.C; V. Brokl, 6.OA
2. J. Dacík, 2.A; V. Janečková, 6.OB
3. S. Lukášová, 2.A; M. Štefaníková, 2.D

III. ročníky a septimy
1. Anna Magdalena Pavlicová, 7.OB
2. Yasmina Melliti, 7.OB
3. Iveta Podolská, 3.C, Veronika Žajdlíková, 3.C

IV. ročníky a septimy
1. Eliška Martincová, 4.B
2. Ondřej Pecháček8.OB
3. Nikola Zálešáková, 8.OB

Zvláštní ocenění v oboru poezie – Vojtěch Honig, 6.OB a Václav Dušek, 8.OB.