Přeskočit na obsah

Viva la musica úspěšná v Mayenu a zlatá v Brně!

Školní pěvecký sbor prožil druhý vrchol letošní sezony. Po navštívených koncertech vánočních (Napajedla, Uherské Hradiště, Velehrad), z nichž přicházely hřejivé ohlasy ze všech stran, se na duben Viva la musica připravila hned na dvě velké akce – zájezd do německého Mayenu (12.–20. 4.) a celostátní soutěž gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia cantant (20.–21. 4.).

Mayenský pobyt byl spojen se školním výměnným programem, který řídí Tomáš Pavlica. Ten vyjednal sboru skvělé podmínky ubytování i programové. Viva se tak mohla soustředit především na umění a 15. dubna společně se spojenými mayenskými sbory Mädchenkantorei a Dekanatschor v místním chrámu zazpívala na výjimečném koncertu, koncertu setkání dvou odlišných sborových těles. Pro Vivu výzva, nestát stranou velkého sboru. Dle reakcí publika a tamějšího sboru byl náš školní sbor plnohodnotným partnerem úžasného vokálního zážitku. Dokonce byla Hradišťským nabídnuta spolupráce pro příští rok. Viva la musica doplňovala i školní výměnný program na radnici, ve škole apod. Při závěrečném rozloučení celé výměny pak všechny přítomné okouzlil a dojal až k slzám nový sólista sboru – samotný Tomáš Pavlica, který za sborového doprovodu přednesl českou státní hymnu. Sbor děkuje také finanční podpoře, dík které se mohl zájezd realizovat, a sice Českoněmeckému fondu budoucnosti a městu Uherské Hradiště.

Po noci strávené v autobuse se nechala Viva la musica vysadit v Brně, kde ještě její cesta nekončila. Již v březnu se sbor kvalifikoval do celostátního kola Gymnasia cantant. V regionálních kolech soutěžilo rekordních 35 gymnaziálních sborů z celé republiky. V Brně byla Viva kompletní, přijeli zpěvačky a zpěváci, kteří se mayenského pobytu neúčastnili. Přes únavu se sbor semkl, zúročil své zkušenosti z koncertních vystoupení a podal heroický výkon při soutěžním programu. Hudba není o soutěžení, ale sboristé si ocenění zasloužili, přál si to pro ně především jejich sbormistr Jakub Tomala. Při slavnostním vyhlášení následující den v Besedním domě pak opravdu za svoji práci, obětavost, desítky hodin nácviku, ale především pro svůj skvělý kolektiv Viva la musica převzala diplom za Zlaté pásmo! Toto ocenění získalo dalších pět sborů, Viva je tak mezi nejlepšími šesti gymnaziálními sbory u nás v roce 2018! Sbor podpořil na obou akcích, hudebně i společensky obohatil Drahomír Hlaváč se svým neutuchajícím smyslem pro humor.

Velká gratulace úspěšnému výměnnému programu, členům Viva la musicy a všem našim učitelům – Tomáši Pavlicovi, Martinu Sentlovi, Drahomíru Hlaváčovi a Jakubu Tomalovi, kteří se postarali o příkladnou reprezentaci našeho gymnázia.

O činnosti sboru za celý školní rok se můžete dočíst na www.vivalamusica.cz

Jakub Tomala