Ve dnech 8.–10. ledna 2021 se lze zapojit do výzkumu České společnosti ornitologické, aneb probíhá sčítání ptáků na krmítku i jinde!

Vážení kolegové, milí studenti,

Česká společnost ornitologická (ČSO) organizuje ve dnech 8.10. ledna 2021 již potřetí celorepublikovou akci – sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. 

Akce je určena zájemcům o přírodu, kteří jsou ochotní po dobu 60 minut pozorovat na určitém místě ptáky, zapisovat si je a údaje pak elektronicky organizátorům odeslat. 

Pozorování probíhá tak, že si zájemce ve svém okolí vybere místo pro pozorování. Může jím být krmítko na okně či zahradě, skupina keřů v parku, remízek mezi poli atd. Po dobu jedné hodiny pak místo pozoruje a zapisuje si spatřené ptáky. Přilétne-li jich najednou z jednoho druhu více (poprvé skupina tří, podruhé skupina pěti vrabců polních), zapisuje nejvyšší pozorovaný počet. I negativní výsledek (na krmítku se žádný pták neobjevil) má vypovídací hodnotu. Den i konkrétní čas zahájení pozorování si každý určuje sám. Největší pravděpodobnost výskytu ptáků na krmítku je obvykle ráno mezi 8. až 11. hodinou a pak cca po 14:30. Výsledky pak sčítající odešle na adresu: https://ptacihodinka.birdlife.cz/vysledky-ptaci-hodinky/#/observe

Formulář pro odeslání pozorování bude otevřen od pátku 8. ledna, viz https://ptacihodinka.birdlife.cz/online-form/#/observe

ČSO pak postupně zveřejňuje informace o výsledcích a zájemcům je posílá mailem. 

Veškeré informace a pokyny najdete na https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe, v levé části stránky jsou návody pro pozorování včetně videa, návody pro určení některých ptáků a také výsledky sčítání z předchozích dvou ročníků. Program ČSO takto umožňuje zájemcům o přírodu zapojení do vědeckého výzkumu. 

S mnoha pozdravy a přáním pěkného pozorování Hana Baroušová