Přeskočit na obsah

Ústní zkoušky DSD

Ve čtvrtek 10. 1. a v pátek 11. 1. 2019 probíhaly na naší škole ústní zkoušky DSD. Hodnoceno bylo 16 studentů semináře DSD 4. ročníků a oktáv ve dvou částech:
1. Mluvený projev na neznámé téma – např. Demografické změny, Migrace, Cestování z hlediska ekonomie a životního prostředí…
2. Prezentace seminární práce – Problematika očkování, umělého oplodnění, recyklace, vyhnání sudetských Němců po 2. světové válce…K hlavním kritériím hodnocení patřila obsahová a gramatická správnost projevu, schopnost argumentovat a pohotově reagovat na otázky zkoušejících, gramatická a řečnická správnost projevu a celková úroveň prezentace. Všech 16 studentů, kteří vydrželi náročnou čtyřletou přípravu, obstálo ve zkoušce výborně. Zkušební komise ve složení: Bettina Weber, Jitka Polišenská a Miriam Kristina Schadwill, předsedkyně a zástupkyně Německé centrály v Kolíně nad Rýnem, konstatovala velmi dobrou úroveň jazykových i věcných znalostí studentů a vyzvedla jejich svědomitou přípravu. Celkové hodnocení se studenti dozví v březnu, až Německá centrála v Kolíně nad Rýnem zašle výsledky písemné části, která proběhla na našem gymnáziu 28. 11. 2019.

Přejeme maturantům hodně štěstí a zároveň hodně příležitostí k využití znalostí německého jazyka v jejich dalším životě.

Jitka Polišenská
foto: Lukáš Psík