Přeskočit na obsah

Ústní zkoušky DSD – 17. 12. – 18. 12. 2020

Geschafft! Zvládnuto! Mistrovsky zvládli studenti oktáv a 4. ročníků ústní část zkoušek DSD-Německý jazykový diplom. Výsledek 15 x C1, 1 x B2 svědčí o jejich svědomité přípravě a odhodlání udělat co nejlíp náročnou zkoušku i v době ztížených podmínek distančního vzdělávání. Omezit počet pokusů na zvířatech v SRN? Zvládne SRN zabezpečení země energií po odstavení atomových elektráren? Federální, či centrální řízení země v době krizových situaci? Jak probíhá integrace migrantů do vzdělávacího a pracovního procesu? Témata zajímavá, kontroverzní, studenti je představili a vysvětlili v prezentacích a v následném rozhovoru se zkoušejícím prokázali schopnost orientace v problému, samostatné úvahy a argumentace. Není jistě lepší pochvaly než konstatování Miriam Kristiny Schadwill, předsedkyně zkušební komise, že by se s nimi dalo diskutovat ještě dlouho po vypršení určeného času. Věříme, že stejně dobře uspěli studenti i při písemné části zkoušky, která proběhla v listopadu a nyní se v Německu opravuje.

Jitka Polišenská