Přeskočit na obsah

Úspěch v krajském kole Ekologické olympiády

Je čtvrtek 13. října 2022 a náš tým se ve složení Ondřej Kavka, Lucie Herbánská a Eliška Hádalová společně s p. prof. Kohoutkem, kterému bychom tímto chtěli poděkovat za velkou podporu, vydává na Ekologickou olympiádu do Valašských Klobouk. 

Po příjezdu na nás čekala ústní zkouška. Zde jsme si naslepo losovali otázky tematicky směřující k biologii, ekologii, a především k druhové ochraně v jejímž duchu se nesl celý letošní ročník EO. Následoval písemný test, opravování chyb v textu a analýza graficky zpracovaných dat. Po náročném odpoledni rozvolnily atmosféru recesní scénky konající se ve večerních hodinách. (Zde bychom chtěli vyzdvihnout skvělý herecký výkon p. prof. Kohoutka, také bychom chtěli ocenit jeho ochotu přizpůsobit se našim vizuálním představám týkajících se jeho lehce extravagantního, však elegantního kostýmu – neměl to s námi lehké.) 

Dalšího dne, tedy v pátek, jsme se v ranních hodinách vydali do PR Javorůvky a PP Dobšena. Na těchto místech započala naše hlavní aktivita EO. Podle zadání s mnoha podmínkami jsme vytvářeli návrh na rozšíření PR Javorůvky. Dopolední hodiny strávené v „lehce“ podmáčeném terénu jsme tedy využili především k zmapování přetvářeného územ. Odpoledne naše kroky směřovaly do Envicentra Pro krajinu ve Vysokém poli. V krásných prostorách roubené chaty následovalo zpracovávání informací z dopoledne, poznávačka rostlin a živočichů, společná pohybová aktivita či neméně důležité vysoušení zcela promáčené obuvi. 

Večer nám zbývalo návrh odprezentovat a „prodat“ porotě. V sobotu byly vyhlášeny výsledky celé EO. Velmi nás potěšila pochvala za skvělé vypracování projektu. Ještě větší odměna bylo umístění na nejvyšší příčce – tedy na 1. místě, a tudíž postup do celonárodního kola!  

Olympiádu jsme si náramně užili, našli si spoustu skvělých přátel, a i o to více nás mrzí, že jsme právě zažili náš poslední ročník EO. 

Za celý tým Eliška Hádalová, 4.B