Setkání stařešinů

Setkání stařešinů ve fotografiích Lukáše Psíka