Setkání Stařešinů

Setkání Stařešinů ve fotografiích Lukáše Psíka