Pro uchazeče o osmileté studium

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

Podmínky přijetí

  • uchazečem se může stát každý žák 5. ročníku ZŠ
  • podání řádně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, tj. do 1. 3. 2021 včetně (přihláška k přijímacímu řízení – stránky MŠMT, formát PDF)
  • složení přijímací zkoušky a zisk celkového počtu bodů opravňující k přijetí

Doplňující informace

  • při vyplňování přihlášky uvádějte jako obor 79-41-K/81 Gymnázium
  • přijímací zkoušky společnosti Cermat se skládají z testů z českého jazyka a matematiky
  • do vstupního hodnocení se v přijímacím řízení zahrnuje prospěch za 1. pololetí 5. ročníku

Předpokládaný počet přijímaných: 56 žáků do dvou tříd.

Podmínky pro přijímací řízení budou pro uchazeče uveřejněny 31. 1. 2021.

Jak se dozvědět víc?

Navštivte další zdroje informací: