Přeskočit na obsah

Přijímací zkoušky – informace

Termíny konání zkoušky

čtyřleté studium 12. a 16. dubna

osmileté studium 13. a 17. dubna

Důležité informace

Při prezenci ve třídě dostanou žáci identifikační kód, pod kterým najdou výsledek přijímacího řízení ve výsledkové listině uveřejněné 30. 4. 2018 na internetu. Pokud Cermat uvolní výsledky dřív, budou uveřejněny ihned po zpracování.

V době přijímacích zkoušek není rodičům dovoleno setrvat v budově školy. Žáci začínají prezencí v 8.30 a z bezpečnostních důvodů nesmějí opustit školu ani v přestávce mezi testy. Doporučujeme vzít si s sebou svačinu a dostatek tekutin.

Předpokládané ukončení zkoušek – ve 12:15 hodin.

 

Poznámka

Dne 21. 3. 2018 byly na e-mailovou adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce odeslány pozvánky na přijímací zkoušky. Pokud jste pozvánku nedostali, zkontrolujte nevyžádanou poštu. Obecné znění pozvánky naleznete pod odkazem http://gymnaziumuh.cz/dokumenty/2017_2018/JPZ18-Pozvanka-k-jednotne-zkousce-guh.pdf

V případě potřeby nás kontaktujte na adrese: staskova@guh.eduzk.cz