Přeskočit na obsah

Praha

V neděli 29. 9. se výtvarný seminář společně s panem profesorem Psíkem a Machalou vydal na exkurzi do Prahy. Prohlídku architektury Prahy jsme začali již na Wilsonově nádraží. Po ubytování následovala prohlídka Bílkovy vily a kostela sv. Mikuláše na Malé Straně s výkladem, kde jsme měli možnost shlédnout Pašijový cyklus od Karla Škréty. Naše kroky dále směřovaly k Loretě, Černínskému paláci a Salmovskému paláci s výstavou moderního umění. Den zakončila prohlídka architektury večerní Prahou. Pondělí bylo věnováno prohlídce Kostela Panny Marie Sněžné a také klášteru s bratrem Eliášem, impresionistům v paláci Kinských, křížovnickému Kostelu svatého Františka z Assisi a Pražskému Jezulátku. Celou exkurzi zakončil v úterý Veletržní palác s podrobným výkladem od pana profesora Psíka a krásnou výstavou výtvarníka Giacomettiho.
Dita Šlímová 4.D

V brzké nedělní ráno se seminář výtvarné výchovy a dějin umění společně s profesory Psíkem a Machalou vydali vlakem do Prahy za uměním a architekturou. Po příjezdu jsme se vyrazili zabydlet do „klubu“ vedle kostela Panny Marie Sněžné, kde v přilehlém klášteře bydlí místní Františkáni. Prohlídku s námi absolvoval bratr Eliáš, které nás nakonec vzal i na půdu onoho kostela. Dále jsme zavítali do Bílkovy vily, poté nám sestra Boromejka ukázala krása kostela sv. Mikuláše. Večer jsem se ještě prošli Prahou a všímali si architektury. Druhý den byla smluvená prohlídka oné Panny Marie Sněžné, dále pak návštěva Lorety a moderní výstava v Salmovském paláci. Kromě toho jsme zhlédli i díla francouzských impresionistů v Paláci Kinských. také jsme měli velice obsáhlou prohlídku v kostele u Křížovníků u Karlova mostu, kde nás bratr Tomáš vzal na místa, kam se většinou obyčejný smrtelník nedostane. U Karlova mostu jsme také obdivovali sochy umístěné po obou stranách mostu. Večer byl v duchu divadel, mohli jsme si vybrat představení a vidět další z forem umění. Někdo šel do Národního divadla jiní například do Divadla pod Palmovkou.

Třetí den byl věnován Veletržnímu paláci (funkcionalistická architektura), kde je ke zhlédnutí vývoj umění přes impresionismus, kubismus, fauvismus až po moderní umění dnešní doby. Také byla příležitost zkoumat díla Giacomettiho a jeho souputníků.

Odpoledne jsem dostali prostor zavítat na námi oblíbená místa v Praze a poté jsme se všichni rozloučili na Hlavním nádraží, kde potom většina z nás nastoupila do vlaku směřujícím do Uherského Hradiště. Byl to velice přínosný a zábavný výlet plný poznání. Děkujeme profesorům Psíkovi a Machalovi za skvělý doprovod a zajímavé komentáře k dílům.
Adéla Vodičková 8.OA
foto: Karolína Wanke a Lukáš Psík