Přeskočit na obsah

Pozvánka na 55. setkání stařešinů

Tradiční letos již 55. setkání stařešinů – absolventů gymnázia po padesáti a více letech

proběhne v neděli 18. 9. 2022 v 9 hodin ve Slováckém divadle.

Mezi stařešiny budou přijati absolventi maturitního ročníku 1972.

Srdečně zveme všechny stařešiny a bývalé i současné profesory gymnázia.

Za organizační výbor Jana Buršová