Přeskočit na obsah

Písemné zkoušky DSD (Německý jazykový diplom)

V úterý 22. 11. 2022 proběhly na naší škole písemné zkoušky DSD, kterých se zúčastnilo 20 studentů oktáv a 4. ročníků. V pětihodinovém časovém úseku plnili studenti náročné úkoly k textům poslechovým i čteným, dále pak pracovali na slohové práci úvahového typu na zadané téma, jejíž součástí byl i rozbor grafu a samostatná argumentace k danému aktuálnímu  problému. Všechny práce jsou opravovány v Německu, výsledky se studenti dozví ve 2. pololetí školního roku 2022–2023.

V současné době se musí všech 20 studentů soustředit na přípravu k ústním zkouškám DSD, které budou skládat 10. a 11. ledna 2023.

Jitka Polišenská