Přeskočit na obsah

Nabídka účasti v lingvistické olympiádě

Už několik let se naše škola zapojuje do lingvistické olympiády, kterou pořádá Filozofická fakulta ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy.

Letošní ročník je jiný v tom, že školní kolo proběhne distančně s využitím zvláštního soutěžního prostředí. Do toho se budou jednotliví soutěžící přihlašovat po registraci sami a školní kolo budou řešit v čase, který si sami zvolí. Test přitom bude otevřený od 18. do 22. prosince.

O formátu regionálního a ústředního kola rozhodnou organizátoři před jejich konáním v závislosti na aktuální situaci.

A co účast v této olympiádě obnáší? Pro úspěšné vyřešení úloh je potřeba pořádně se zamyslet a pochopit, jak fungují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. V úlohách se tak můžete setkat s arabštinou, čínštinou, ale i starou chetitštinou či jazyky, které dnes používá už jen hrstka mluvčích. Popisované jazyky není třeba znát, všechny údaje potřebné k vyřešení úloh jsou v nich obsažené.

Obecně pak svým zaměřením ČLO spojuje různé prvky lingvistiky, informatiky a matematiky, zajímavá je tedy pro studenty se zájmem o řadu rozdílných oborů. Pokud vás tyto informace zaujaly, podívejte se na stránky České lingvistické olympiády, kde najdete ukázky úloh z minulých let.

Pokud byste se chtěli letos zúčastnit, přihlaste se na mailu kuncova@guh.cz, abych vás mohla zaregistrovat (prosím rovnou uveďte i třídu, ročník narození a rok, kdy ukončíte studium na naší škole). Termín je do 8. 12. 2020.

Za PK češtiny K. Kuncová