Přeskočit na obsah

Konference k 100. výročí

Mezinárodní konference k 100. výročí společného státu Čechů a Slováků

za účasti českých a slovenských historiků a spisovatelů

pro učitele českého jazyka a dějepisu středních škol Zlínského kraje

dne 22. října 2018 v době od 9.00 do 15.00 hodin v aule gymnázia

pod záštitou

Ministerstva kultury ČR,

poslance parlamentu ČR, radního Zlínského kraje pro školství Mgr. Petra Gazdíka

a poslance parlamentu ČR, starosty města Uherského Hradiště Ing. Stanislava Blahy.

 

Pozvání přijali čeští a slovenští spisovatelé a historikové:

PhDr. Jana Vrzalová, předsedkyně českého Klubu autorů literatury faktu

MgA. Alena Kožíková, divadelní dramaturgyně, dcera spisovatele Františka Kožíka

Ing. Antonín Bajaja, spisovatel, vysokoškolský pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci

PhDr. Miloslav Martínek,CSc., vysokoškolský pedagog, spisovatel

Mgr. Libor Pařízek, středoškolský pedagog, badatel, spisovatel literatury faktu

Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., předseda Klubu autorů literatury faktu na Slovensku, vysokoškolský pedagog na Univerzitě Komenského v Bratislavě, básník, spisovatel

Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc., někdejší místopředseda vlády ČSFR, poslanec SNR, matematik, diplomat a spisovatel

Ing. Anton Hykisch, spisovatel, někdejší poslanec SNR a velvyslanec v Kanadě

PhDr. Ivan Szabó, publicista, autor literatury faktu

 

Moderátor konference:

PhDr. Miroslava Poláková, PhD.

 

Průběh konference:

 

8.30 až 9.00 – registrace vyučujících ze škol Zlínského kraje

 

V 9.00 zahájení konference za účasti ředitele školy, starosty města, radního Zlínského kraje.

I. blok 9.00 – 12.00

období od roku 1918 do roku 1945

 

9.00 – 10.15

Houslová skladba A. Dvořáka v podání F. Gajdy ze sexty A GUH

Přivítání spisovatelů a hostí ředitelem školy doc. RNDr. .Z. Botkem, CSc. za účasti Mgr. P. Gazdíka a Ing. S. Blahy

 

období 1918 – 1938

Vznik Československa, meziválečné období v české a slovenské literatuře. (Hlavní referát M. Martínek a I. Szabó)

Po úvodních referátech v každém bloku následuje diskuze, do které se zapojí ostatní spisovatelé společně s přítomnými učiteli.

 

10.25 až 10.45 krátká přestávka s občerstvením

 

10.45 – 11.45

období 1938 – 1945

Období protektorátu a slovenského státu, reakce spisovatelů na válečné téma v Čechách i na Slovensku. (Hlavní referát J. Vrzalová a J. Leikert)

 

11.55 až 12.25 oběd pro přednášející a učitele středních škol Zlínského kraje ve školní jídelně

 

12.25 až 12.35

Otevření výstavy studentských prací věnovaných 100. výročí vzniku Československa. Vestibul gymnázia (prof. J. Salajka a studenti)

 

12.40. až  12.55

Opětovné odhalení pamětní desky dvěma padlým legionářům, absolventům gymnázia, Vlastimilu Maturovi a Petru Möllerovi, za účasti jejich rodinných příslušníků. Vchod ve staré budově školy (M. Bříštělová)

II. blok – 13.00 – 15.00

období od roku 1945 do současnosti, s přelomovým rokem 1993

 

období 1945 až 1968

Důraz na přelomové osmičky 1948 a 1968. (Hlavní referát A. Kožíková a A. Hykisch)

 

období 1968 – 1992

Období blízké přednášejícím z vlastní tvorby i osobních zkušeností. (Hlavní referát A. Bajaja a J. Mikloško)

 

závěrečné vystoupení

Pohled na období od roku 1992, současnost a také budoucnost vývoje vztahů mezi Čechy a Slováky v kontextu se znalostmi postoje dnešních, zejména mladých lidí. (L. Pařízek)

 

 

Účastníci konference obdrží před zahájením konference knihu z historie GUH a pamětní listy.