Přeskočit na obsah

Masaryk a velkomoravané

Ve středu 25. října se všechny druhé ročníky a sexty vydaly na exkurzi do Mikulčic a Hodonína.

V Hodoníně jsme navštívili muzeum Tomáše Garrigua Masaryka a v Mikulčicích jsme se podívali na slovanské hradiště, které kdysi dávno vybudovali naši předkové. Oběma místy nás provedly tamější průvodkyně, které byly milé.

Nevadilo nám trochu chladnější počasí. Výlet se vydařil a mohli jsme si obohatit své dosavadní znalosti. Domů se vrátili všichni v pořádku a zdrávi!

Děkujeme všem pánům profesorům a paním profesorkám, kteří ten den prožili spolu s námi.

Helena Minaříková