Přeskočit na obsah

Marika Koželuhová – 1. místo v mezinárodní řečnické soutěži německého jazyka

Rednerwettbewerb – řečnická soutěž, kterou organizuje už dlouhá léta Gymnázium Břeclav ve spolupráci s Rakouským institutem v Brně a Goethe-institutem v Praze. Letošní téma – Träume im 21. Jahrhundert oslovilo studenty mnoha gymnázií, např. Brna, Tišnova, Žďáru nad Sázavou, Malacek a dalších, kteří v pětiminutovém projevu vyjádřili své pojetí zadané problematiky. Hodnoceni byli za obsahovou a jazykovou úroveň referátu a taky za pohotovost a správnost odpovědí na otázky poroty i publika a samozřejmě za řečnické schopnosti. Naši školu reprezentovala Marika Koželuhová ze septimy B. Svým zajímavým projevem, vybroušenou němčinou a přirozeným vystupováním strhla publikum a přesvědčila porotu složenou převážně z rodilých mluvčích, že 1. místo patří právě jí.

Marice děkujeme za svědomitou přípravu a vzornou reprezentaci našeho gymnázia. Přejeme jí hodně dalších úspěchů a vhodných příležitostí německý jazyk uplatnit.

Jitka Polišenská