Přeskočit na obsah

Má to smysl

Příběhy našich sousedů – vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum, kterého se zúčastnily i žákyně našeho gymnázia. První skupina z kvarty B (Kristýna Andrlová, Marie Jandoušová, Magdalena Macková, Vendula Šestáková) pracovala na příběhu pana Karla Dýnky a druhá skupina z kvinty A (Vilma Čagánková, Alexandra Grossmanová, Denisa Kovaříková a Kateřina Škrabalová) si vybrala příběh pana Sudolského z Napajedel.  Děvčata měla za úkol vyzpovídat pamětníka, následně materiály zpracovat a vytvořit medailónek o vybraném pamětníkovi. Velkým zážitkem byla návštěva Českého rozhlasu ve Zlíně, kde jim odborníci pomohli sestřihat a nahrát jejich příspěvek.

Úžasný projekt, který přiblíží dětem historii pomocí lidí, kteří v životě zažili mnohé a jsou ochotni se o to podělit. Mladí jsou pak nuceni se ptát, hledat informace a zamýšlet se nad různými událostmi, které jsou spjaty s životy pamětníků.

Při závěrečné slavnostní prezentaci, která proběhla 8. 4. 2019 ve Zlíně jsme mohli sledovat všech 12 prezentací z různých škol a všechny byly velice pěkné a zdařilé.

Z mého pohledu velmi užitečný projekt, který je jistě obohacením a oživením dějepisu pro žáky. Nasbírali jsme zde spoustu zkušeností a poznatků a velký dík i obdiv patří děvčatům za to kolik času a energie do své práce daly.

Gratuluji ke skvělé práci!

https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/zlinsky-kraj-a-a-velehrad/#foto

Marta Bříštělová