Přeskočit na obsah

Konverzační soutěž v Aj na GUH

Konverzační soutěž v Aj se i letos těšila velkému zájmu z řad studentů. Školního kola se celkem zúčastnilo 128 studentů, 67 z nižšího a 61 z vyššího gymnázia.

Ve všech věkových kategoriích se soutěžilo dvoukolovým systémem. Soutěžící si nejprve v předkole vyzkoušeli poslechové testy a ti nejúspěšnější pak postoupili do ústního kola soutěže, kde si vzájemně poměřili znalosti ve třech disciplínách – samostatný projev na vylosované téma, popis obrázku a reakce na situace. Soutěž měla vysokou úroveň a výsledky studentů byly velmi vyrovnané. Pochvalu zasluhují i ti, kteří se nakonec na pomyslné stupně vítězů nedostali. Všem soutěžícím gratulujeme a těšíme se, jak nás svými znalostmi potěší znovu v příštím školním roce!

Výsledky na NG (termín soutěže 4. a 6. prosince 2017)

A1  v kategorii primy

 1. místo: Tomáš Zajíc, 1.OB
 2. místo: Hana Píšťková, 1.OB
 3. místo: Adéla Varšíková, 1.OA

A2  v kategorii sekundy

1.-2. místo: Petr Šácha, 2.OA a Alan Ferenec, 2.OB
3. místo: Jan Ludva, 2.OB

A3  v kategorii tercie

 1. místo: Andrea Birckmannová, 3.OA
 2. místo: Adéla Vaňková, 3.OA
 3. místo: Dana Skuciusová, 3.OB

A4  v kategorii kvarty

 1. místo: Karolína Kočendová, 4.OB
 2. místo: Oto Ulrich, 4.OB
 3. místo: Ondřej Beneš, 4.OB

Výsledky na VG (termín soutěže 27. a 29. listopadu 2017)

B1  v kategorii 1. ročník a kvinty

1.-2. místo: Miroslava Fornůsková, 1.C a Barbora Šáchová, 5.OB
3. místo: Veronika Hájková, 1.B

B2  v kategorii 2. ročník a sexty

 1. místo: Michaela Čevelová, 2.C
 2. místo: Vojtěch Honig, 6.OB
 3. místo: Matěj Smělík, 2.D

B3  v kategorii 3. ročník a septimy

1.-2. místo: Marek Bánovský, 3.C a Štěpán Klinkovský, 7.OB
3. místo: Martin Kovařík, 7.OB

Velké poděkování patří i sponzorům naší soutěže: nakladatelstvím Bridge, Oxford a Bohemian Ventures/Pearson.

fotogalerie

foto: Lukáš Psík