Přeskočit na obsah

Jak jsme si zahráli

Před nějakým časem se naše třída zúčastnila workshopu o scénickém čtení. Do školy k nám přišli herci ze Slováckého divadla, kteří si pro nás připravili na ukázku divadelní scénku a učili nás číst texty různými způsoby.

Poté jsme se rozdělili do skupin. Každá skupinka dostala část textu Pošťácké pohádky od Karla Čapka.

V krátkém časovém limitu cca 30 min si měly skupinky připravit dramatizaci textu, vymyslet kulisy, a dokonce si je i vyrobit.

Naučili jsme se pracovat s textem i naším hlasem, připojit do příběhu kulisy a tím se do něj i lépe vcítit.

Den s herci ze Slováckého divadla jsme si moc užili.

Simona Blahová, 2.OA