Přeskočit na obsah

Informace k mimořádným opatřením

Dle mimořádného opatření ministra zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 vydaného 10. 3. 2020 je od středy 11. 3. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

O uskutečnění lyžařského výcvikového kurzu v termínu 22.-28. 3. 2020 bude rozhodnuto podle dalšího vývoje situace. S cestovní kanceláří nyní jednáme.

V průběhu příštího týdne budou všem studentům průběžně zasílány studijní materiály pro domácí přípravu.

Školní jídelna nevaří a všechny obědy od 11. 3. byly odhlášeny.

Plánované setkání 18. 3. 2020 ke Dni učitelů se ruší.

Sledujte prosím průběžně webové stránky školy a školní e-mailovou poštu.