Přeskočit na obsah

Gymnázium Uherské Hradiště přivítalo nové primány

Na Gymnáziu v Uherském Hradišti proběhla 4. září 2017 v aule školy za účasti žáků, rodičů a vedení školy slavnostní imatrikulace prim. V přátelské atmosféře, kterou vytvořilo vystoupení Mgr. Jakuba Tomaly a Mgr. Drahomíra Hlaváče, budoucích třídních učitelů PhDr. Bereniky Králíkové a Mgr. Petry Soukupové, povzbudivých slovech pana ředitele doc. dr. Zdeňka Botka, CSc. obdrželi žáci Pamětní list a svůj vstup na půdu gymnázia potvrdili do kroniky školy. Ve dvou třídách bude studovat celkem 56 žáků. Všichni doufáme, že jejich studijní výsledky budou minimálně stejně dobré jako doposud, že si v novém kolektivu najdou své místo, na veřejnosti budou co nejlépe reprezentovat své úspěchy a podpoří tak více než stoletou kvalitu a tradici naší školy.