Přeskočit na obsah

Exkurze do ÚPT v Brně

Dne 9. listopadu se studenti 3. a 4. ročníku navštěvující Fyzikální seminář vypravili do Brna na exkurzi do Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Na cestu jsme vyrazili chvíli před osmou hodinou ranní. Po příjezdu do Brna jsme se tramvají přesunuli přímo před samotný Ústav, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Společně s průvodcem jsme navštívili oddělení Elektronové a plazmové technologie, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace ohledně elektronové svářečky. Dále naše kroky dále vedly přes laserovou technologii k magnetické rezonanci, kde jsme si sami mohli vyzkoušet sílu využívaných magnetů. U výzkumnému týmu zabývajícím se kryogenikou a supravodivostí jsme se dozvěděli, jak lze změnou teploty ovlivnit chování materiálů a na poslední zastávce jsme se s vědci bavili o využití AI v medicínské technologii.

Potom jsme se vydali opět na vlakové nádraží, ze kterého jsme odjeli směr Uherské Hradiště. Nejen že jsme si celý den užili, ale také jsme nabyli nové znalosti a dostali větší rozhled do již zmíněných oblastí.

Jiří Chramcov, 4.C