Přeskočit na obsah

Diplomy od velvyslance

„Bravo et félicitations à tous!“ poblahopřál francouzský velvyslanec Roland Galharague úspěšným absolventům mezinárodní zkoušky z francouzštiny. Na slavnostním setkání v Baťově vile ve Zlíně v pondělí 9. dubna 2018 převzaly diplomy DELF (Diplôme d’études en langue française) i studentky GUH Jitka Gregorová (4.C), Kateřina Jochová (8.OB), Andrea Šimková (4.C) a Nikola Zálešáková (8.OB). Katka s Jitkou absolvovaly úroveň B1, Andrea s Nikolou B2.

DELF je oficiální mezinárodně uznávaný diplom z francouzského jazyka uplatnitelný jak v dalším studiu (přináší výhody např. při žádosti o zahraniční stáž), tak při hledání zaměstnání. Garantem kvality je Ministerstvo školství Francouzské republiky. Zkouška se skládá z písemného i mluveného projevu, porozumění textu a často velmi náročné poslechové části.

Pan velvyslanec ve svém projevu přirovnal francouzštinu ke klíči, který studentům otevírá dveře do světa, ke kultuře, ke vzdělání a v neposlední řadě i k vlastnímu rozvoji. Přejeme našim „delfařkám“, ať tento klíč využijí k otevření co největšího počtu oněch pomyslných dveří, a doufáme, že příští rok se počty držitelů DELFu na GUH minimálně zdvojnásobí!

Eva Čoupková

fotogalerie