Přeskočit na obsah

Dějepisná olympiáda

Dne 21. 11. 2018 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Letošní ročník byl zvláštní tím, že se ho zúčastnilo více studentů z tercií než z kvart. Na 1. místě se umístil FRANTIŠEK PROCHÁZKA z 3OB, který automaticky postupuje do okresního kola. O 2. místo se dělí Ema Ferencová z 4OA a Jan Ludva z 3OB a třetí místo obsadil Erik Němec z 3OB. Poslední jmenovaní musí počkat, zda budou postupovat podle bodů.

Všem účastníkům olympiády děkujeme za účast a gratulujeme k předvedeným výkonům.

Marta Bříštělová