Přeskočit na obsah

Chemická olympiáda kategorie B

Krajské kolo chemické olympiády, kategorie B, se konalo v moderních prostorách Laboratorního centra Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a účastnilo se ho na 30 soutěžících ze Zlínského kraje. Na všechny čekala teoretická a praktická laboratorní část. Naše gymnázium reprezentovali František Mrkus a Tomáš Fridrich ze 7.OB a Jan Moravčík z 3.C. S náročným testem a chemickými pokusy se z našich studentů nejlépe vypořádal Fridrich, který se umístil na 13. místě. Všem třem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim hodně úspěchů v dalším studiu.