Přeskočit na obsah

Červnový kurz: NG za krásami Slovinska

ve fotografiích E. Petrželkové, L. Kupečkové, G. Kůdelové.