Přeskočit na obsah

Bouda a Jablonné

Pokud Vám to až tak moc neříká, tak vězte, že jde o dvě lokality v Orlických horách, které jsou velmi významně spojeny s naší národní historií. Proto se tam 16. 9. 2019 vydali studenti dějepisného semináře 3. a 4. ročníku pod vedení p. prof. Polákové a Mlejnské. Cesta dějepisné exkurze, která začala v 6.00 ráno a skončila ve večerních hodinách, vedla nejprve na Suchý vrch ke Kramářově útulně a odtud pěšky do vojenské pevnosti Bouda z roku 1937, kde studenti kromě absolvování velmi podrobné prohlídky zároveň položením kytice a zpěvem hymny vzdali poctu 171 zabitým příslušníků čs. armády či strážmistrům, kteří byli zabiti v pohraničním pásmu po podepsání mnichovské dohody. Po prohlídce prošli šestikilometrovou trasu do Těchonína a autobusem odjeli do Jablonného nad Orlicí, kde byli přivedeni k místu, kde stával dům, v němž se v roce 1619 narodil pozdější zeť J. A. Komenského Petr Figulus. Stal se biskupem Jednoty bratrské a zemřel v Klajpedě v roce 1670. Jeho rod pokračoval v mužské linii až do roku 1927. Druhou velkou osobností spojenou s Jablonným byl hrdina od Bachmače, generál Ludvík Krejčí, který zde žil od roku 1941 až do své smrti v roce 1972. Cesta za poznáním naší národní historie a osobnostmi, které byly s národem spojeny, večer 16. 9. skončila, ale věřím, že z paměti studentů nevymizí.

Miroslava Poláková