Přeskočit na obsah

Bohatství Země

Představte si, že máte těžařskou firmu, která prováděla rozsáhlý ložiskový průzkum v jižních Čechách. Při něm byla mezi Novou Bystřicí a Starým Městem pod Landštejnem objevena ekonomicky zajímavá anomálie s výskytem lithia, molybdenu a cínu. Před žádostí o udělení těžební licence však musíte vypracovat studii proveditelnosti otvírky tohoto ložiska. V jejím rámci bude potřeba nejen geologicky vyhodnotit původ a rozsah ložiska, vypočítat zásoby zmíněných vzácných kovů, navrhnout ekonomicky a technologicky vhodné scénáře těžby a zpracování těžených surovin, ale studie musí také diskutovat legislativní, environmentální i sociální aspekty, vyplývající ze záměru zahájit těžbu.

Právě takové zadání obdrželi soutěžící letošního ročníku multioborové soutěže Bohatství Země, vyhlašované Přírodovědeckou fakultou a Ekonomicko – správní fakultou brněnské Masarykovy univerzity. Virtuálně se budou dobývat a prodávat (v současné době populární) lithium, dále molybden a cín. V rámci soutěže mohou soutěžní týmy vedle běžně dostupných zdrojů využívat konzultace s odborníky z Masarykovy univerzity, získávat informace od skutečných těžařů a v případě prodeje surovin pracovat i s profesionálním finančním nástrojem BLOOMBERG, používaným světovými finančními institucemi při obchodování na světovém trhu.

Z naší školy se letošního ročníku rozhodly zúčastnit tři pětičlenné týmy, složené ze studentů 1. a 2. ročníku. Prozatím mají za sebou celkem čtyři úvodní workshopy, ve kterých se studenti hlouběji teoreticky seznámili s řešenou problematikou a absolvovali jednodenní exkurzi do podniku GEAM Dolní Rožínka, kde měli možnost vidět, jak se reálně vzácné kovy těží a zpracovávají. Nyní čeká oba týmy nesnadný, několikaměsíční úkol řešení a zpracování jejich projektů. Termín odevzdání první části projektů je 30. 11. 2017, druhé části 15. 2. 2018 a 28. února 2018 musí všechny týmy odevzdat hotové „podnikatelské záměry“. Obhajoba porotou vybraných postupujících projektů a vyhlášení vítězů proběhne na závěrečném workshopu v březnu 2018. Štěstí přeje připraveným, proto popřejme našim týmům, aby se jim podařily připravit ty nejlepší projekty. Odměna může být sladká – přijetí na vybrané obory Masarykovy univerzity bez přijímacích zkoušek!

Jan Dušek