Přeskočit na obsah

Beseda o studiu v zahraničí

Studium v zahraničí – sen, nemožné, nesplnitelná realita? „Hlavně se nebát“, zaznělo z úst našich studentek, absolventek, Heleny Kamrlové (Edinburská univerzita) a Lucie Zpěvákové (Univerzita York) na besedě, která proběhla ve středu 22. 12. v aule naší školy.

Účastníci besedy měli jedinečnou příležitost konfrontovat svoji představu studia v zahraničí se skutečností. V úvodní části besedy jsme byli seznámeni s prezentací, ve které byly velmi fundovaně vysvětlený rozdíly mezi českými vysokými školami a školami na britských ostrovech, kde studentky nyní působí.

Proč studovat v zahraničí, jaké jsou nejčastější důvody a argumenty?
Lepší uplatnění na trhu práce, větší výběr zajímavých oborů studia, propojení teorie a praxe, zdokonalení si cizího jazyka, osamostatnění se a v neposlední řadě navázání kontaktů se studenty z celého světa. Na besedě zazněly i požadavky, které musely studentky splnit. Mezi nejdůležitější patří jazyková zkouška a motivační dopis, kde musíte demonstrovat svůj akademický zájem.
Jak získáte podklady pro dopis?
Jednoznačně je získáte z portfolia aktivit (soutěže, olympiády, SOČ, apod.), kterými dáváte najevo svůj zájem. Otázek a odpovědí byla spousta. Pevně doufáme, že nadšení, které z přednášejících vyzařovalo, nabilo energií mnohé z účastníků besedy. Nic totiž není nemožné, stačí jen chtít.