Přeskočit na obsah

Běh na Bradlo

V pátek 6. 5. se čtyři vybraní studenti našeho gymnázia zúčastnili symbolického výběhu na počest vzpomínky úmrtí Milana Rastislava Štefánika. Všichni tito studenti byli shodou okolností z jedné třídy – 1.B. Celá tato akce se nesla v duchu sportovním ale i naučném. Začátek tohoto výběhu započal před branami partnerské školy našeho gymnázia – Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Novém Meste nad Váhom. Tam po krátkém proslovu místního pana ředitele, který obsahoval různé zajímavosti o panu Štefánikovi ale i to, že poběžíme něco málo přes 40 km k mohyle, kde je pan Štefánik pochovaný. Po začáteční řeči se běžci z obou gymnázií seřadili na startu a výstřelem byl odstartovaný běh na Bradlo k mohyle. Běh probíhal formou štafety. Takže vždy jeden běžec běžel se štafetovým kolíkem vzdálenost, jakou uznal za vhodnou. Běh probíhal v doprovodu policejního auta, které jelo před běžcem a minibusu s běžci, který jel za běžcem. V minibuse probíhala přátelská atmosféra umocněná hraním starých československých vypalovaček typu Karla Gotta nebo skupiny Elán. Když už jsme se blížili k vytouženému cíli, tak jsme si dali pauzu v obci Košariská, kde jsme měli domluvenou prohlídku v domě, ve kterém vyrůstal pan Štefánik. Před prohlídkou jsme ještě u památníku před domem položili první z památečních věnců. Prohlídka byla velmi pěkná a poučná. Prostředí muzea bylo vybaveno všelijakými suvenýry z cest po světě pana Štefánika, ale i moderními technologiemi, které přidaly na dobrém provedením prohlídky. Po prohlídce nás ještě obohatila svými postřehy a znalostmi paní profesorka Poláková. Po prohlídce jsme už vyběhli v hojném počtu na Bradlo k mohyle. Celou tuto trasu do kopce zdolal i pan ředitel slovenského gymnázia. Na vrcholku nás už čekal nejen oslňující výhled do krajiny, ale hlavně již opěvovaná mohyla. Na mohyle jsme znovu položili památeční věnce a společně postupně zazpívali slovenskou a českou hymnu. Tento den musím hodnotit jenom kladně, protože den proběhl bez větších problémů a počasí nám vyšlo pěkně. Navíc tato akce byla nejen o běhání, ale i o získání nových vědomostí.