Přeskočit na obsah

Výstava výtvarných prací

Ve žlutém patře hlavní budovy a v prostorách NG je možné shlédnout nově vystavené práce našich žáků, které jsme vytvořili v nelehkém období distanční výuky. Chtěl bych pochválit všechny žáky, obzvláště primány a prváky, pro které začátek školního roku v nové škole nebyl vůbec jednoduchý, že se tak skvěle dokázali adaptovat na distanční výuku výtvarné výchovy, jak můžeme vidět v přiložené fotogalerii.

Žáci prvních ročníků a kvinty A měli za úkol vytvořit imaginární krajinu inspirovanou obrazy německého malíře Maxe Ernsta, který ve svých dílech používal techniku frotáže (přenášení otisku reliéfní struktury měkkou tužkou na papír). V obrazech nalezneme nejen otisky přírodnin, ale také různých struhadel, mřížek apod. Jako další téma byla koláž a roláž inspirovaná dílem našeho básníka a výtvarníka Jiřího Koláře. Obzvláště zajímavé byly pokusy o vytvoření tzv. 3D koláží, jejichž základem byly boty, pet láhve apod.

Naši primáni vytvářeli zajímavé rytmické kompozice pomocí korkových razítek a vytvořili také krásné krajiny za pomocí kartónové matrice.

Terciáni v září dokončovali téma z minulého školního roku – umělá vitráž – a jsem moc rád, že se jim to tak krásně povedlo. Vitráže jsou nově nainstalovány v oknech spojovacího krčku. Od října jsme se věnovali technice akvarelu. Pomocí této výtvarné techniky terciáni namalovali studii jablka. V současnosti dokončujeme krajinu, kterou také malujeme touto nelehkou technikou.

S žáky sexty B jsme si vyzkoušeli kresbu pravou hemisférou, kdy touto metodou jsme nakreslili studii ruky. V technice kresby pokračujeme dál a dokončujeme kresbu interiéru historické budovy.

Se SVV jsme od září chodili kreslit do ulic našeho krásného města a věnovali jsme se kresbě architektury. V současné době dokončujeme malbu akvarelem.

Žáci SPG se zapojili do oblíbené fotografické soutěže Mladí fotografují památky a také můžeme vidět zajímavá dílka vytvořená v softwaru Inkscape.

Ještě jednou bych chtěl všechny žáky moc pochválit především za to, že se vzorně připojují a hlavně za to, jak skvěle pracují.

MgA. Lukáš Psík