Přeskočit na obsah

Volba Školské rady GUH 2021

Upozorňujeme zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty, že od úterý 1. 6. od 8:00 do pátku 4. 6. do 18:00 mohou volit své zástupce do Školské rady GUH. Podrobné instrukce, vč. odkazu na elektronický hlasovací lístek, byly odeslány elektronickou poštou. V případě, že jste e-mail neobdrželi, kontaktujte Mgr. Jaroslava Březinu (brezina@guh.cz).

Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději ve středu 9. června 2021 v 15:00 na internetových stránkách školy.

Navržení kandidáti do Školské rady GUH za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty (řazeno abecedně):
Ing. Čechmánek Pavel – generální ředitel společnosti Fatra, a. s.
Mgr. Gazdík Petr – poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
doc. Ing. Chramcov Bronislav, Ph.D. – docent na Fakultě aplikované informatiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. Kunc Ivo – zaměstnanec Zlínského kraje
Válek Josef – překladatel a učitel anglického jazyka
Ing. Vránová Ludmila – projektová manažerka MAS Staroměstsko
Ing. Zubr Tomáš, MBA – technicko-výrobní ředitel společnosti MESIT asd, s. r. o.