Přeskočit na obsah

Třídní schůzky SRPŠ

Třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 28. 4. 2022 v 16 hodin v kmenových učebnách. V době od 15 do 16 hodin budou podávány individuální informace o prospěchu a chování žáků v kabinetech jednotlivých vyučujících.

V 15:30 se v aule uskuteční setkání vedení školy se zástupci jednotlivých tříd za účelem podání aktuálních informací o stavu školy.

Pro rodiče žáků druhých ročníků a sext organizujeme informaci o výběru volitelných předmětů v příštím školním roce, která bude v aule od 16:00 do 16:30 pro třídy 2.A, 2.B a 2.C, od 16:45 do 17:15 pro 2.D, 6.OA a 6.OB.

TřídaUčebnaTřídní profesor
1.OA3103Zuzana Kohoutová
1.OB3106Pavel Šuranský ml.
2.OA3101Lucie Kupečková
2.OB3102Gabriela Kůdelová
3.OA3201Viktor Johaník
3.OB3202Marta Bříštělová
4.OA3203Dagmar Kučerová
4.OB3206Lukáš Psík
5.OAChBlanka Nezdařilová
5.OB1101Radka Gurecká
6.OAF2Petr Haloda
6.OBMPavlína Hladišová
7.OAF1Miroslava Maňásková
7.OBBiLenka Kraváčková
8.OA1008Drahomír Hlaváč
8.OB2107Michal Kolář
1.ADKateřina Kuncová
1.BZIgor Dostal
1.C2102Zuzana Dudová
1.DČPavel Šuranský
2.A2202Jan Dušek
2.B2103Eva Petrželková
2.C2307Milan Štěpita
2.D2302Eva Čoupková
3.A2201Vladislava Michalčíková
3.B2208Jiří Ondra
3.C1110Petr Horčičko
3.D2108Sylva Masaříková
4.A2308Martin Sentl
4.B1102Petr Machala
4.CSVBožena Genrtová
4.D2303Miroslava Mahrová

doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. v. r.