Přeskočit na obsah

Lingvistická olympiáda

Už poněkolikáté se naše škola zapojila do České lingvistické olympiády, kterou pořádá Filozofická fakulta ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy.

A co účast v této olympiádě obnáší? Pro úspěšné vyřešení úloh je potřeba se pořádně zamyslet a pochopit, jak fungují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích.

Letos se soutěžící potýkali např. s bonanštinou, akadštinou nebo jazyky komnzo a avoiuli. Popisované jazyky není třeba znát, všechny údaje potřebné k vyřešení úloh jsou v nich obsažené. Obecně pak svým zaměřením ČLO spojuje různé prvky lingvistiky, informatiky a matematiky, zajímavá je tedy pro studenty se zájmem o řadu rozdílných oborů.

 Z patnácti účastníků školního kola se s úlohami nejlépe vypořádali Vanda Charbutová (4.A) – 1. místo, Anežka Křižková (6.OA) – 2. místo a Kamila Sochorcová (4.C).

 Vítězka automaticky postupuje do regionálního kola, které se uskuteční 27. ledna 2023 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. O případném postupu dalších účastníků bude rozhodnuto na základě srovnání výsledků všech soutěžících napříč republikou.

 Moc blahopřejeme nejlepším, velký obdiv si však zaslouží všichni soutěžící, protože se s úkoly (letos mimořádně obtížnými) rozhodně vypořádali se ctí.

Kateřina Kuncová