Den Země 2.OB

Ve středu 20. dubna jsme jako obvykle dorazili na osmou do školy. Tentokrát jsme však nešli do třídy, ale do auly, kde jsme se shromáždili i se spolužáky sekundy A. Hlavní náplní tohoto shromáždění byla zajímavá přednáška paní profesorky Baroušové o přírodě a historii Velehradska.

Následně po přednášce jsme se vydali autobusem na Modrou. Naším cílem byla prohlídka expozice Živá voda. Přes recepci jsme vešli do hlavní místnosti a čekali na příchod průvodce. V jeho doprovodu s odborným výkladem jsme postupně procházeli vnitřním areálem a prohlíželi si ryby včetně potápěče. Když jsme vyšli na čerstvý vzduch, průvodce se s námi rozloučil a my se rozptýlili po vnějším areálu podle svých zájmů o přírodu.

Pak jsme všichni společně přešli na cyklostezku, kde jsme si na vlastní oči prohlédli přírodu z již zmiňované přednášky. Pomalým krokem jsme se dostali na Velehrad až k bazilice. Tam nás paní profesorka Kupečková krátce seznámila s historickým vývojem této velkolepé stavby spjaté s obdobím Velkomoravské říše a příchodem Konstantina a Metoděje. Poté jsme dostali úkol, abychom fotograficky zdokumentovali některé stavební prvky, o nichž jsme slyšeli v ranní přednášce, což jsme rádi splnili.

Závěrem samozřejmě nechyběla místní vyhlášená cukrárna a potom hurá domů!

Myslím, že jsme si Den Země všichni náležitě užili:)