Úvodní stránka Abecední seznam
Výběr obrázku:
 
Klikni na náhled

 
Výběr alba:
Paryby a rybyObojživelníciPlaziPtáciSavci
Další odkazy:
O projektu... O autorovi...
Biologie - Obratlovci - Obojživelníci - náhledy

01 |
 
Obojživelníci - Ocasatí - Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra /L./) Obojživelníci - Ocasatí - Čolek obecný (Triturus vulgaris /L./) Obojživelníci - Ocasatí - Čolek horský (Triturus alpestris /Laur./) Obojživelníci - Ocasatí - Axolotl (Ambystoma) Obojživelníci - Ocasatí - Macarát jeskynní (Proteus anquinus)
Obojživelníci - Ocasatí - Velemlok obrovský Andrias maximus) Obojživelníci - Bezocasí - Kuňka ohnivá (Bombina bombina /L./) Obojživelníci - Bezocasí - Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata /L./) Obojživelníci - Bezocasí - Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus /Laur./) Obojživelníci - Bezocasí - Ropucha obecná (Bufo bufo /L./)
Obojživelníci - Bezocasí - Ropucha zelená (Bufo viridis Laur.) Obojživelníci - Bezocasí - Rosnička zelená (Hyla arborea /L./) Obojživelníci - Bezocasí - Skokan zelený (Rana esculenta L.) Obojživelníci - Bezocasí - Skokan hnědý (Rana temporaria L.) Obojživelníci - Bezocasí - Skokan štíhlý (Rana dalmatina Bon.)
Obojživelníci - Bezocasí - Skokan skřehotavý (Rana ridibunda Pall.)        

Ivo Lysoněk, Petr Horčičko - 2004