Přeskočit na obsah

Zpráva o provozu školy od 23. 3. 2020 – informace pro studenty, rodiče, veřejnost

1. Opatření přijatá vládou ČR zamezila přístup do školy žákům a studentům. V případě jejich nutné návštěvy školy (potvrzení, učební pomůcky, …) může student vybavený rouškou vstoupit do školy skrze čip v čase 9.00-11.00 v patřičném odstupu od ostatních osob a záležitost vyřídit.

2. Úřední hodiny školy jsou až do odvolání denně v době 9.00 – 12.00, vstup hlavním vchodem od silnice, u dveří použijte zvonku k přivolání zaměstnance školy.

3. Již v době platnosti omezujících opatření škola dokončila lyžařský kurz v Rakousku (8.-13. 3.), zrušila lyžařský kurz v Rakousku (22.-28. 3.) a v současné době ruší všechny tuzemské i zahraniční pobyty v tomto školním roce 2019/2020.

4. Žáci a studenti obdrželi ve dnech 16.–17. 3. 2020 od svých vyučujících elektronickým způsobem zadání studijních činností i kontrolních prací. Tyto budou průběžně kontrolovány a doplňovány, rozsah bude zohledňovat možnosti domácího studia i rozsah studia zvládnutelný domácí přípravou.

V Uherském Hradišti 23. 3. 2020

Doc. Dr. Zdeněk Botek, CSc., ředitel školy