Přeskočit na obsah

Výtvarné Vánoce

S adventem rozkvetla okna u šaten věnci z bílých snítek, vánoční výzdobou z rukou studentů výtvarné výchovy 2.D, 1.A a kvarty B. Ale nezůstalo jen u nich-obě primy vyrobily stejnou technikou dekor rekordních 116 baněk, které potěší všechny zaměstnance školy. Vše vzniklo pod vedením prof. Psíka a prof. Sedláčkové. 

V. Sedláčková