Přeskočit na obsah

Výtvarné práce v období distanční výuky

Výstava výtvarných prací z nařízení vlády tentokrát proběhne pouze online. I v tomto nelehkém období jsem velmi rád, že výuka výtvarné výchovy na našem gymnáziu nebyla nijak výrazně narušena a dokázali jsem se skvěle přizpůsobit. Ostatně nejlepším příkladem jsou vystavené práce našich žáků.

Žáci prvních ročníků a kvinty A měli za úkol nakreslit geometrické zátiší, které si sami sestavili z objektů, které našli v kuchyni. V zátiších můžeme najít trvanlivá mléka, různé druhy konzerv a také širokou škálu odlišných tvarů láhví. Při kresbě geometrického zátiší se naučili správně vizovat, kreslit tvary ve správném poměru a také stínovat.

Naši primáni se naučili, jak z realistických stromu nakreslit stromy stylizované. Vyzkoušeli si techniku kresby tužkou a perokresbu.

Terciáni dokončili malbu krajiny nelehkou technikou akvarelu a pak jsme se věnovali dějinám umění, kdy si dvojice žáků na vybrané téma zpracovala prezentaci a tu online sdílela v hodinách výtvarné výchovy. V současné době se věnujeme zajímavému výtvarnému směru – Op Artu.

S žáky sexty B jsme dokončili náročnou kresbu historické budovy a pak jsme se věnovali návrhům k technice linorytu. Součástí výuky výtvarné výchovy ve druhém ročníku je také kurz digitální fotografie, kdy žáci vytvořili sérii fotek na zadané téma. Vybrané fotografie jsme zaslali do celorepublikové fotografické soutěže Mladí fotografují památky, které se pravidelně úspěšně účastníme.

Se SVV jsme dokončili malbu akvarelem. Tématem byla krajina a studentům výtvarného semináře se skvěle povedla.

Žáci SPG v současné době pracují ve 3D softwaru Archicad, kde se učí navrhovat nábytek a architekturu.

Ještě jednou bych chtěl všechny žáky moc pochválit především za to, že se vzorně připojují na online konzultace a především za to, jak skvěle pracují.

MgA. Lukáš Psík