Přeskočit na obsah

Vernisáž studentských výtvarných prací

Trochu kultury před adventem? A při tom zůstat v prostředí školy? Nic nemožného. To vše patří k vernisáži studentských prací vzniklých pod pedagogickým vedením Lukáše Psíka a Veroniky Sedláčkové.

Chodba 1. patra hlavní budovy se ve dni 24. 11. mění na pohyblivou galerii, ve které jste si mohli prohlédnout rytmická cvičení otisků na velkoformátových malbách výtvarníků z prim. Sekunda A přiblížila svět optikou mikro a makrosnímků technikou suchého pastelu, zatímco studenti sekundy B nakreslili sami sebe jako čtenáře barevného světa knih. Tercie využily kombinovanou techniku, aby nás zavedly do prostředí, kde žijí vačnatci wombati. Studenti kvart ukázali, jak zvládli náročnější techniku kresby portrétu barevnými tušemi. I 1. ročníky a kvinty se věnovaly kresbě, například v podobě frotáže nebo studie kamene. Výtvarníci z 2. ročníků a sext k autoportrétu vyzkoušeli možnosti, které přineslo umění 2. poloviny 20. století, nebo kreslili náměty z architektury. Studenti Semináře výtvarné výchovy 3. ročníků pak prezentovali kresby architektury města v exteriéru.

Slavnostní okamžik podtrhl hudební doprovod studentského sboru Viva la musica.

V. Sedláčková