Přeskočit na obsah

Ústní zkoušky DSD

Poslední krok k získání certifikátu Německý jazykový diplom (DSD) mají za sebou studenti semináře DSD 4. ročníků a oktáv. Zvládli totiž ústní část zkoušky na výbornou – 17 x C1, 2 x B2.

Studenti prokázali nejen schopnost vysvětlit dané téma co nejlépe po obsahové i gramatické stránce, ale taky umění orientace v obrovském množství informací, schopnost analýzy a přesvědčivé argumentace s jasným vyjádřením vlastního názoru na nelehká kontroverzní témata. Problematika dárcovství orgánů, sledování kamerovým systémem, pravidla pro hospodaření s pitnou vodou, konec atomových elektráren v Německu, finanční podpora automobilů na elektrický pohon – to jsou jen některá z témat, která studenti museli vysvětlit v prezentacích svých seminárních prací i v krátkém referátu o problematice, s níž se mohli seznámit až na přípravě. Paní Maren Mayer (Fachschaftsberatung für Deutsch), předsedkyně ústních zkoušek, vyzvedla v obou zkušebních dnech (11., 12. 1. 2024) velmi dobrou připravenost našich studentů na tuto zkoušku i jejich schopnost pohotové a smysluplné reakce na dotazy související s daným tématem. Přejeme všem DSD kandidátům stejný úspěch v písemných pracích, které se právě v Německu opravují.

Jitka Polišenská