Přeskočit na obsah

Třídní schůzky SRPŠ

Ve čtvrtek 26. dubna se uskuteční třídní rodičovské schůzky gymnázia. Od 15:00 probíhají individuální konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími. V 16:00 začínají v kmenových učebnách třídní schůzky s výjimkou tříd druhého ročníku a sext. Pro rodiče žáků těchto tříd organizujeme informaci o výběru volitelných předmětů v příštím školním roce, která bude v aule od 16:00 do 16:30 pro třídy 2.A, 2.B a 6.OB, od 16:45 do 17:15 pro 2.C, 2.D a 6.OA.

Rozdělení tříd do učeben (plán školy)

Třída Třídní Učebna
1.OA Králíková 3106
1.OB Soukupová 3103
2.OA Kůdelová 3101
2.OB Horká 3102
3.OA Kupečková 3201
3.OB Čoupková 3202
4.OA Bříštělová 3203
4.OB Michalčíková 3206
5.OA Gurecká 1101
5.OB Tomala 2101
6.OA Nezdařilová 1008
6.OB Kučerová Fy
7.OA Mlejnská D
7.OB Ondra 2208
8.OA Kraváčková Bi
8.OB Horčičko 1011
1.A Kohoutek 1012
1.B Křápek Č
1.C Bujáčková 2303
1.D Bušek 2308
2.A Dostal 2203
2.B Pavlica 2302
2.C Vaculík 2301
2.D Vojáčková 1111
3.A Dušek 2202
3.B Kuncová 2108
3.C Hladišová 2102
3.D Popelková 2201
4.A Maňásková 1102
4.B Blažek SV
4.C Štěpita 2307
4.D Polišenská 2107